CustomcompanyApp (Kamer van Koophandel: kvk 24471820), hierna te noemen CustomcompanyApp, verleent u hierbij toegang tot https://detrouwapp.com en nodigt u uit het aangebodene af te nemen. CustomcompanyApp behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

CustomcompanyApp spant zich in om de inhoud van https://detrouwapp.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op https://detrouwapp.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van CustomcompanyApp.

In het bijzonder zijn alle prijzen op https://detrouwapp.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

De inhoud van https://detrouwapp.com wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. CustomcompanyApp doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op https://detrouwapp.com. CustomcompanyApp oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via info@CustomcompanyApp.nl. Voor op https://detrouwapp.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan CustomcompanyApp nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij CustomcompanyApp en haar licentiegevers en bezoekers.
De inhoud van https://detrouwapp.com is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.